PAGE NOT FOUND

We couldn’t find the page you’re looking for. The link you clicked may be broken or the page may have been removed.

Visit the Homepage or Contact page about the problem.

featured-mark-drakeford-ms-3
Amdanaf i

AS GORLLEWIN CAERDYDD

Dysgwch fwy am fy ngwaith ar draws Gorllewin Caerdydd, ymgyrchoedd a sut y gallaf eich helpu gyda materion a phryderon lleol.
DARLLENWCH RAGOR
social-media-2
Dilynwch ar y Cyfryngau Cymdeithasol

DIWEDDARIADAU DYDDIOL

Rwy’n rhannu gwybodaeth â thrigolion ar y cyfryngau cymdeithasol am fy ymgyrchoedd lleol, fy newyddion a buddsoddiadau yng Ngorllewin Caerdydd. Dilynwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf.
DILYNWCH AR TWITTER
advice-surgeries
Cymorthfeydd Cyngor

CYMORTH A CHYNGOR

Rwy'n cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb ac ar-lein. Byddaf yno ym mhob sesiwn i weld trigolion a helpu gyda materion lleol.
TREFNU APWYNTIAD
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.

Cyfryngau Cymdeithasol

‘Hoffwch’ a ‘Dilynwch’ fy nghyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrchoedd, y newyddion a'r buddsoddiadau diweddaraf yng Ngorllewin Caerdydd.

Load More

CYSYLLTU

Fel eich Aelod o’r Senedd (AS), gallaf helpu etholwyr ar amrywiaeth o faterion, fel addysg, yr amgylchedd, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, trafnidiaeth, a thai.

Defnyddiwch y ffurflen gyswllt i gysylltu â mi. Cofiwch roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad a manylion llawn y mater dan sylw.

Fel arall, gallwch ysgrifennu ataf yn: Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN a 395 Cowbridge Road East
Canton, Cardiff, CF5 1JG.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept