Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Dilynwch y newyddion diweddaraf, ymgyrchoedd a’m gwaith ar ran etholwyr yng Ngorllewin Caerdydd.

FOLLOW ON SOCIAL MEDIA

KEEP UPDATED

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.

CYSWLLT

Fel eich Aelod o’r Senedd (AS), gallaf helpu etholwyr ar faterion amrywiol, megis addysg, yr amgylchedd, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, trafnidiaeth a thai.

Defnyddiwch y ffurflen i gysylltu â mi. Cofiwch roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad a holl fanylion eich mater neu broblem.

Fel arall, mae croeso i chi ysgrifennu ataf: Senedd Cymru, Bae Caerdydd CF99 1SN, a 395 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF5 1JG.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my community campaigns in Cardiff West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept