Ymchwil gwyddonwyr Cymru ymhlith y gorau yn y byd

Mae Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth wedi talu teyrnged i’r Gwyddonwyr o Gymru sydd ben ac ysgwydd uwchben eu cymheiriaid o wledydd eraill ym maes ymchwil.

Wrth roi diweddariad i Aelodau’r Cynulliad am y datblygiadau ym maes Gwyddoniaeth yng Nghymru, datgelodd y Gweinidog yr ystadegau o adroddiad diweddaraf Elsevier. Llywodraeth Cymru, Prifysgolion Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a gomisiynodd yr adroddiad annibynnol hwn, ac mae wedi dangos bod perfformiad Cymru 5% yn well na chyfartaledd gweddill y byd.

Un ôl yr adroddiad, mae Cymru, â phoblogaeth o ryw 3 miliwn, yn cynhyrchu 0.14 y cant o wyddonwyr y byd; 0.30 y cant o’r erthyglau a gyhoeddir ac, yn bennaf oll, 0.70 y cant o’r cyhoeddiadau a ddyfynnir fwyaf.