Prosiectau buddugol gan fyfyrwyr o Gymru yn cael eu harddangos gyda chynhyrchion arloesol eraill yn Uwchgynhadledd Buddsoddi’r DU yng Nghymru 2014

Bydd cynhyrchion creadigol, arloesol a gwreiddiol sydd wedi ennill gwobrau i dri myfyriwr o Gymru yn cael lle blaenllaw yn Uwchgynhadledd Buddsoddi’r DU yng Nghymru 2014 – gan dynnu sylw at y cyfoeth o ddoniau sydd gennym yma yng Nghymru.

Teclyn sy’n helpu carafanau i facio’n ddiogel, desg sy’n arbed lle, a chyfarpar symud deuddiben enillodd y prif wobrau eleni yng Ngwobrau Arloesedd Myfyrwyr Cymru mewn Dylunio a Thechnoleg. Byddant yn cael eu harddangos ochr yn ochr â’r cynhyrchion mwyaf technolegol datblygedig a chyffrous o Gymru a’r DU.

Mae’r gynhadledd, a fydd yn cael ei chynnal yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor (Tachwedd 20-21), yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Bydd yn cael ei chynnal yn ystod Wythnos Entrepreneuriaeth

Fyd-eang, gan roi cyfle delfrydol inni hyrwyddo arloeswyr ifanc y dyfodol.

Bydd buddsoddwyr o bedwar ban byd, arweinwyr byd busnes a gweinidogion yn dod ynghyd yn y gynhadledd hon, a fydd yn denu mwy o’r sylw a gafodd ei hoelio ar Gymru yn ystod uwchgynhadledd NATO. Bydd yn rhoi llwyfan byd-eang i arloesedd a sgiliau Cymru ac yn hyrwyddo Cymru fel gwlad lle mae pobl yn dewis buddsoddi.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart:

“Os ydym am greu economi gystadleuol a chynaliadwy, rhaid inni fynd ati i arloesi ym mhob maes, a dw i’n hynod falch o weld bod ein hysgolion yn meithrin dylunwyr dawnus a fydd yn arloeswyr y dyfodol. Drwy hyrwyddo’u cynhyrchion nhw yn y gynhadledd, rydyn ni’n pwysleisio bod gan Gymru y sgiliau a’r doniau y mae eu hangen ar fewnfuddsoddwyr i helpu eu busnesau i dyfu.”

Richard Davies, (Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Powys) enillodd y brif wobr am y teclyn sy’n helpu carafanau i facio’n ddiogel, a hynny ar ôl iddo ddod yn fuddugol yng Nghystadleuaeth Peiriannydd Ifanc Prydain 2014; Myles Chapman, (Ysgol Gyfun Gŵyr, Tre-gŵyr) enillodd y Wobr Creadigrwydd gyda’i ddesg arbed lle, a Zachary Cater, (Ysgol Uwchradd Caerdydd) enillodd y wobr Eiddo Deallusol gyda’i gadair olwynion ddeuddiben ar gyfer pobl sy’n dioddef o sglerosis ymledol.