Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi newid ar-lein i .cymru a .wales

Mae Carwyn Jones y Prif Weinidog wedi cyhoeddi mewn cynhadledd fyd-eang yn Llundain y bydd Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo presenoldeb Gymreig unigryw ar-lein drwy newid ei pharth ar y we o .gov.uk i .cymru. a.wales.

Wrth siarad yn hanner canfed cynhadledd Corfforaeth y Rhyngrwyd ar gyfer Enwau a Rhifau a Neilltuir (ICANN), dywedodd y Prif Weinidog y bydd newid i .cymru a .wales yn gwella presenoldeb byd-eang brand Cymru a “adlewyrchu hunaniaeth unigryw Cymru.”

Bydd Llywodraeth Cymru yn dechreu newid o .gov.uk i .cymru a .wales o’r flwyddyn nesaf, a bydd yn ymuno â nifer o sefydliadau proffil uchel eraill sydd hefyd yn newid, gan gynnwys Chwaraeon Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Mae .cymru a .wales yn cael ei lansio’n raddol o fis Medi, a bydd ar gael yn gyffredinol o wanwyn 2015.