Dros 14,000 o bobl ifanc wedi dod o hyd i waith diolch i Twf Swyddi Cymru, 1,941 yng Nghaerdydd

Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi croesawu ffigyrau sy’n dangos bod Twf Swyddi Cymru, rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogaeth ieuenctid, wedi llenwi 14,094 o gyfleoedd gwaith.

Ers i’r rhaglen ddechrau yn 2012, mae 1,941 o gyfleoedd wedi’u llenwi yng Nghaerdydd.

Mae’r rhaglen wedi creu cyfanswm o 16,888 o gyfleoedd gwaith ar draws Cymru.

Mae ystadegau mis Ionawr yn dangos bod 185 o bobl a oedd yn chwilio am swydd wedi derbyn cyfleoedd gwaith yn y mis diwethaf gan y rhaglen hon, sy’n derbyn arian gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae rhaglen flaenllaw hon gan Lywodraeth Cymru yn rhoi cyfle gwaith am chwe mis i bobl ifanc 16-24 mlwydd oed. Mae Twf Swyddi Cymru yn helpu cyflogwyr i dyfu eu busnesau drwy dalu cyflog y person ifanc, gyda’r gobaith y byddant yn cael cynnig cyflogaeth barhaol ar ôl y chwe mis.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru, mae cyfraddau llwyddiant y rhaglen yn parhau’n gryf, gydag wyth ym mhob deg o bobl ifanc sy’n gweithio yn y sector preifat yn symud ymlaen i gyflogaeth neu ddysgu pellach ar ôl cwblhau’r cyfle chwe mis gan Twf Swyddi Cymru.