Cydnabod gweithwyr iechyd am fentrau yn y Gymraeg

19 Mehefin 2014, cynhaliwyd seremoni wobrwyo i ddathlu mentrau llwyddiannus sy’n cryfhau gwasanaethau Cymru mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd.

Diben Cynhadledd Gwireddu’r Geiriau a Gwobrau’r Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol oedd helpu i rannu arfer gorau a sicrhau bod darpariaeth Gymraeg yn elfen bwysig o’r broses ofal ledled y wlad. Roedd y digwyddiad hefyd yn hyrwyddo’r cyfrifoldeb sydd ar ddarparwyr iechyd a gofal i gynnig gwasanaeth Cymraeg yn rhagweithiol.

Hefyd cydnabu’r gynhadledd y cynnydd gan strategaeth ‘Mwy na Geiriau’ Llywodraeth Cymru o ran darparu gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.

Hefyd yn siarad roedd Andrew Goodall, sydd newydd ei benodi’n Brif Gweithredwr y GIG yng Nghymru, a roddodd araith ar arweinyddiaeth ynghylch darparu gwasanaethau Cymraeg.

Eleni, ehangodd y trefnwyr gwmpas y gwobrau i gynnwys y rheini sy’n gweithio mewn gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn ogystal ag iechyd.

Cyflwynwyd pedwar categori newydd eleni, gydag enwebiadau cryf ar gyfer Gofal sy’n seiliedig ar y Cynnig Rhagweithiol, Technoleg Gwybodaeth a’r Gymraeg, Cefnogi Dysgwyr ac Ymrwymiad Eithriadol i Ddarparu Gwasanaethau Cymraeg, a’r enillwyr yn dod o bob cwr o Gymru.