Cwmni sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer y we yn dewis lleoli ei bencadlys newydd yng Nghaerdydd

Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi cyhoeddi y bydd dros 20 o swyddi TG newydd yn cael eu creu yn Ardal Fenter Canol Caerdydd. Daw hyn wrth i ganolfan farchnata newydd agor, a’r ganolfan honno’n rhoi sylw i Gaerdydd fel cyrchfan delfrydol ar gyfer buddsoddi mewnol.

Mae DevOpsGuys yn gwmni sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer y we ac mae’n datblygu ar raddfa gyflym iawn. Bydd y cwmni yn sefydlu ei bencadlys yn Ardal Fenter Canol Caerdydd gan greu 22 o swyddi â chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Bydd Mrs Hart yn rhoi croeso i’r buddsoddiad newydd hwn wrth i’r ganolfan gael ei lansio. Lleolir y ganolfan farchnata newydd yn 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd. Bydd sylfaenwyr DevOpsGuys sef James Smith a Stephen Thair hefyd yn mynd i’r lansiad. Bwriad y ganolfan yw rhoi sylw i’r ddinas-ranbarth a hyrwyddo cyfleoedd buddsoddi i gleientiaid busnes.

Dywedodd Mrs Hart:

“DevOpsGuys yw’r busnes diweddaraf i fuddsoddi yn Ardal Fenter Canol Caerdydd. Rydw i’n falch iawn bod y cwmni technoleg newydd ac arloesol hwn, sy’n gweithio yn un o’n prif sectorau, wedi penderfynu lleoli ei bencadlys a’i ganolfan ddatblygu yma. Roedd Cymru’n cystadlu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol ar gyfer y prosiectau hyn ac rydw i’n falch bod y cwmni wedi dewis Caerdydd ar gyfer y ddau brosiect.

“Roedd cael staff â’r sgiliau a’r cymwysterau angenrheidiol yn ffactor allweddol. Yn hynny o beth roedd Caerdydd ar y brig. Mae hynny’n tystio i’r hyn rydym wedi bod yn ei ddweud sef bod gennym raddedigion sydd â’r sgiliau angenrheidiol i gefnogi twf busnes.”

Mae DevOpsGuys wedi sefydlu canolfan weithrediadau a chyflenwi technegol ynghyd â swyddfa ar gyfer gweinyddu a gwerthu. Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid busnes gwerth £245,000 ar gyfer y prosiect buddsoddi mewnol hwn. Bydd yn sicrhau bod y prosiect yn dod i Gymru ac yn creu swyddi sy’n gofyn am sgiliau uchel ac sy’n cynnig cyflogau uchel.

Ers mis Mawrth 2013, mae’r busnes wedi bod yn gwmni corfforaethol ac mae’n caniatáu i gwsmeriaid ganolbwyntio ar ychwanegu gwerth i’w busnes a chyflymu’r amser y mae’n ei gymryd i gyrraedd y farchnad. Maent yn darparu’r arbenigedd sy’n angenrheidiol ar gyfer adeiladu gwefannau, eu lansio, eu cynnal a gwneud yn fawr o’r cymwysiadau. Maent yn rheoli gwefannau er mwyn caniatáu i gleientiaid ganolbwyntio ar redeg eu busnes.

Er mai ond yn 2013 y sefydlwyd y busnes, mae eisoes wedi sicrhau contractau nodedig a phartneriaid achrededig gyda nifer o sefydliadau o’r radd flaenaf sy’n gweithio ledled y byd. Mae eisoes wedi cael achrediad G-Cloud gan Lywodraeth y DU ac mae wedi sicrhau contract mawr o dan fframwaith G-Cloud.

Mae gan James Smith a Stephen Thair, sylfaenwyr y cwmni, dros 40 mlynedd o brofiad ym maes rheoli mentrau sy’n ymwneud â chymwysiadau ar y we, a hynny ar gyfer cwmnïau o’r radd flaenaf sy’n gweithio ledled y byd. Mae DevOpsGuys yn cynnig gwasanaeth 24/7 ar gyfer rheoli gwefannau cleientiaid, monitro a rheoli unrhyw ddigwyddiadau neu broblemau yn effeithiol. Mae hynny’n caniatáu i gleientiaid ganolbwyntio ar eu busnes craidd.

Dywedodd James Smith:

“Byddwn yn gwasanaethu marchnad ryngwladol ac mae Caerdydd yn lleoliad arbennig ar gyfer ein busnes. Bydd y buddsoddiad hwn a’r cyfle i ehangu yn ein galluogi i gyflymu ein gweithrediadau’n sylweddol. Bydd modd felly inni ddarparu ar gyfer y contractau sydd gennym eisoes a gwneud yn fawr o’r cyfleoedd sydd yn y farchnad.

“Rydym yn gwerthfawrogi’r cymorth rydym wedi’i gael gan Lywodraeth Cymru i sefydlu yng Nghaerdydd. Edrychwn ymlaen at weld y busnes yn tyfu yng Nghymru a chael bod yn aelod gwerthfawr o’r clwstwr TG yn y rhanbarth.”