Ymgyrch diogelwch Swyddogion Cymorth Cymunedol Llywodraeth Cymru

Wrth i’r penwythnos olaf cyn y Nadolig agosáu, mae’r Swyddogion Cymorth Cymunedol sydd wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru, a’r Swyddogion Cymorth Cymunedol sydd wedi’u hariannu o gyllid craidd, yn cefnogi’r swyddogion arferol i ddiogelu defnyddwyr a phawb sy’n mynd i bartïon rhag troseddau.

Mewn canolfannau siopa ac ar y strydoedd fawr ledled y wlad, mae’r timau’n sicrhau bod ganddynt fwy o bresenoldeb. Byddant yn cynnig cyngor ar gadw pyrsiau, waledi, a’r hyn y mae pobl yn ei brynu yn ddiogel, yn ogystal â sut i gymryd gofal ar nosweithiau allan yn y tafarndai a’r clybiau.

Gan weithio ar y cyd â swyddogion y camerâu teledu cylch cyfyng (CCTV), a swyddogion diogelwch drwy gyswllt radio sy’n gweithio yn y siopau, bydd Swyddogion Cymorth Cymunedol yn parhau i gydweithio â busnesau i atal lladrata ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bydd gorsafoedd symudol yr heddlu’n cael eu rhoi mewn meysydd parcio ceir i ganiatáu mwy o batrolio rheolaidd yn y parciau manwerthu, a bydd y Swyddogion Cymorth Cymunedol yn cadw golwg am ladron mewn siopau.

Bydd timau o Swyddogion Cymorth Cymunedol yn patrolio canol trefi, gan ddefnyddio’r gorsafoedd symudol fel mannau sefydlog i allu siarad â siopwyr am achosion o ddwyn o fagiau, defnyddio alcohol yn ddiogel, lladrata, a sgamiau ar-lein.

Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus:

“Mae rôl y 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol ychwanegol, sydd wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn hanfodol.

“Maent yn cyfrannu at sicrhau mwy o bresenoldeb ar y strydoedd ochr yn ochr â Swyddogion yr Heddlu, a’r Swyddogion Cymorth Cymunedol sydd wedi’u hariannu gan yr heddlu. Mae hynny’n helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau ar lefel isel ar yr adeg brysur hon o’r flwyddyn.”