Twf Swyddi Cymru

Mae £25 miliwn o gyllid Ewropeaidd wedi’i gymeradwyo i gynnal rhaglen Twf Swyddi Cymru.

Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu i greu 8,955 o gyfleoedd gwaith newydd ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed dros y 3 blynedd nesaf; caiff 2,900 eu creu erbyn diwedd Mawrth 2016. Bydd y rhaglen yn parhau i gynnig gwaith i bobl ifanc ddi-waith am chwe mis a chânt eu talu yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol o leiaf. Y gobaith yw bod y cyflogwr yn penderfynu cadw’r person ifanc ar ôl i’w 6 mis ddod i ben.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gweithio gyda’n hasiantau ac â chyflogwyr er mwyn creu cyfleoedd gwaith newydd ar gyfer y rhaglen.

Os ydych yn berson ifanc a bod angen cymorth neu gyngor gyrfaoedd arnoch, neu os hoffech gofrestru eich diddordeb yn Twf Swyddi Cymru, siaradwch â’ch swyddfa Gyrfa Cymru leol ar 0800 028 4844.

Os ydych yn gyflogwr ac eisiau mwy o wybodaeth, neu os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y rhaglen newydd, ffoniwch 03000 6 03000.