Llywodraeth Cymru yn symud i llyw.cymru

Llywodraeth Cymru yw’r diweddaraf mewn cyfres o sefydliadau mawr Cymru i symud i barthau .cymru a .wales.

Mae cyfeiriadau’r brif wefan, sef www.cymru.gov.uk a www.wales.gov.uk wedi newid i www.llyw.cymru a www.gov.wales

Bydd gwefannau eraill Llywodraeth Cymru, fel Dysgu Cymru, CADW a Hwb, yn cael eu newid maes o law.

Bydd y cyfeiriadau hen a newydd yn gweithio ochr yn ochr am gyfnod, ond bydd yn rhaid i ymwelwyr â phrif safle Llywodraeth Cymru ddiweddaru eu dolenni a’u nodau dalen.

Mae’r sefydliadau sydd eisoes wedi symud i’r parthau newydd yn cynnwys Chwaraeon Cymru, Media Wales, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Stadiwm y Mileniwm.

Nod y parthau newydd yw rhoi presenoldeb cryf ar-lein i Gymru, yn ogystal â chryfhau hunaniaeth fyd-eang Cymru.