Lansio cyhoeddiad newydd i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae cyhoeddiad newydd wedi’i lansio sy’n rhoi manylion ynghylch digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ledled Cymru eleni er mwyn cofio can mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae’r llyfryn yn rhan o gyfres o gyhoeddiadau blynyddol a fydd yn rhoi sylw i’r digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal yng Nghymru, neu fannau eraill os ydynt yn berthnasol i Gymru, er mwyn nodi bod canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae hefyd yn cynnwys erthyglau manwl ynghylch gwahanol ddigwyddiadau a phrosiectau perthnasol.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones:

“Rydw i a’m cynghorydd arbenigol ar y Rhyfel Byd Cyntaf, Syr Deian Hopkin, wedi gwerthfawrogi’n fawr y modd y mae sefydliadau, cymunedau ac unigolion yng Nghymru wedi mynd ati i gofio canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae cymunedau o bob rhan o Gymru wedi dod ynghyd i baratoi digwyddiadau cofio ac mae’r cydweithio sydd ynghlwm wrth gynnal y digwyddiadau hyn wedi creu cryn argraff arnaf. Rwy’n gobeithio y byddwch yn teimlo bod llyfryn Rhaglen 2014 yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol ac y byddwch yn parhau i gefnogi ein rhaglen Cymru’n Cofio 1914-1918 gydol y flwyddyn.”

Bydd y Prif Weinidog yn cynnal Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ar 4 Awst er mwyn nodi canmlwyddiant dechrau’r rhyfel. Caiff seremoni gyflwyno ar gyfer Cofeb Cymru ei chynnal ym mhentref Langemark yn Fflandrys, Gwlad Belg ar 16 Awst. Bydd y gofeb newydd yn cofio’r holl bobl a hanai o Gymru ac a fu’n rhan o’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae ein sefydliadau cenedlaethol hefyd wrthi’n trefnu nifer o ddigwyddiadau ac mae prosiectau ar waith ganddynt a fydd yn galluogi pobl Cymru i ddysgu rhagor am achosion rhyfel, a gafodd effeithiau mor bellgyrhaeddol ar Gymru.

Mae pobl ar draws Cymru’n cael eu hannog i fynychu’r digwyddiadau hyn, neu drefnu eu digwyddiadau eu hunain, a chyhoeddi eu cynlluniau ar wefan Cymru’n Cofio 1914-1918, sydd bellach yn cynnwys Map newydd o ddigwyddiadau ar draws Cymru a fydd yn eich galluogi i ganfod digwyddiadau yn eich adran. Gallwch hefyd ychwanegu gwybodaeth am eich digwyddiad. Ceir hefyd wybodaeth am y canmlwyddiant a’r digwyddiadau cysylltiedig ar Twitter a Facebook.