Lansio Canolfan Rhagoriaeth Ariannol De Cymru

Lansiwyd Canolfan Rhagoriaeth Ariannol De Cymru gan Harriett Baldwin, Ysgrifennydd Economi’r Trysorlys, yn swyddfeydd Admiral yng Nghaerdydd.

Bydd sefydliadau yn cydweithio i hyrwyddo De Cymru i gwmnïau o dramor sy’n gweithio ym maes gwasanaethau ariannol.

Yn eu plith y mae Trysorlys ei Mawrhydi, Masnach a Buddsoddi y DU, Llywodraeth Cymru, corff masnach y sector ariannol TheCityUK, sefydliadau addysg a busnesau lleol.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi:

“Mae’r Ganolfan Ragoriaeth yn fenter sy’n cael ei chroesawu’n fawr iawn. Mae’n ategu’r gweithgareddau y mae Llywodraeth Cymru eisoes yn eu cynnal o ran hyrwyddo Cymru fel lleoliad da i fuddsoddi ynddo ar gyfer busnes rhyngwladol. Caerdydd yw un o’r lleoliadau sy’n tyfu fwyaf yn y DU o safbwynt cynnig gwasanaethau ariannol a phroffesiynol y tu allan i Lundain.

“Mae Caerdydd hefyd yn un o’r lleoliadau mwyaf cystadleuol. Mae’r lansiad heddiw yn cefnogi ein dyhead i sicrhau bod y sector yn tyfu a’n bod yn denu busnes newydd i’r rhanbarth. Bydd y busnesau newydd yn ymuno â nifer o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol sydd eisoes yn mynd o nerth i nerth yng Nghymru.”

Dywedodd Dr Catherine Raines, Prif Weithredwr Masnach a Buddsoddi y DU:

“Caiff y sector cyllid a gwasanaethau busnes ei chydnabod fel sector sydd ar flaen y gad. Er hynny nid oes cymaint yn ymwybodol bod y gwaith hynny’n ymestyn ymhell y tu hwnt i Ddinas Llundain i lefydd fel Caerdydd. Ceir gweithlu medrus iawn a chysylltiadau trafnidiaeth gadarn yng Nghaerdydd.

“Cynhelir y digwyddiad hwn heddiw mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a’r diwydiant. Mae’n gyfle pwysig inni gydweithio er mwyn hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael yn y sector ledled y DU.”

Dywedodd Chris Cummings, Prif Weithredwr TheCityUK:

“Mae’r gwasanaethau cyllid a gwasanaethau proffesiynol sy’n gysylltiedig â hynny yn mynd o nerth i nerth yng Nghymru. Mae canolfannau cadarn fel Caerdydd o gymorth i wella apêl Llundain ledled y byd. Mae’n ymestyn y dalent sydd ar gael ac yn cynnig cyfleoedd i gwmnïau sy’n bwriadu buddsoddi yn y DU i dyfu.”