Gwybodaeth am Orllewin Caerdydd

Mae fy ngweledigaeth ar gyfer Gorllewin Caerdydd yn seiliedig ar fy nghredoau gwleidyddol ynglŷn â chreu cymdeithas lle mae ffyniant yn cael ei greu a’i rannu, lle mae cyfle yn cael ei ddosbarthu’n deg a lle mae tlodi yn elyn i’w ddileu. Mae uchelgais Llafur ar gyfer Caerdydd a Chymru yn parhau i ganolbwyntio ar ddatblygu cymdeithas fwy cyfartal, lle mae pawb yn gallu manteisio ar eu talentau a’u galluoedd a chyfrannu at fywyd ehangach y gymuned rydym yn byw ynddi.

Ffin etholiadol

Rwy’n cynrychioli etholwyr y wardiau etholiadol canlynol: Glan yr Afon, Treganna, Trelái, Caerau, y Tyllgoed, Llandaf, Radur a Phentre-poeth, Pentyrch, Creigiau a Sain Ffagan.