Gwybodaeth am Mark

Cafodd Mark ei eni a’i fagu yn y Gorllewin cyn symud i Gaerdydd dros 30 mlynedd yn ôl. Ers hynny, bu’n byw yn ardal Pontcanna yng Nghaerdydd. Mae Mark wedi gweithio fel swyddog prawf, gweithiwr cyfiawnder ieuenctid ac arweinydd prosiect Barnardo’s yn Nhrelái a Chaerau, a bu’n athro Polisi Cymdeithasol a Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd. Hefyd, mae Mark wedi addysgu ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn ystod y 1980au a’r 1990au, bu Mark yn Gynghorydd Llafur ar Gyngor Sir De Morgannwg, gan arbenigo mewn materion addysg, gan gynnwys addysg cyfrwng Cymraeg. Rhwng 2000 a 2010, bu’n gweithio fel cynghorydd iechyd a pholisi cymdeithasol ar Gabinet Llywodraeth Cymru, a bu’n bennaeth swyddfa wleidyddol y Prif Weinidog. Mae ganddo 30 mlynedd o wybodaeth am etholaeth Gorllewin Caerdydd.

 

Etholwyd Mark yn Aelod Cynulliad Gorllewin Caerdydd ym mis Mai 2011. Bu’n Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad rhwng Gorffennaf 2011 a Mawrth 2013, ac yn Gadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan ar gyfer Cronfeydd Strwythurol Ewrop rhwng Gorffennaf 2011 a Mawrth 2013. Fe’i penodwyd yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mawrth 2013.

Ail-etholwyd Mark yn Aelod Cynulliad Gorllewin Caerdydd ym mis Mai 2016. Yn fuan ar ôl ffurfio’r Llywodraeth newydd, fe’i penodwyd yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. Ym mis Rhagfyr 2018, etholwyd Mark yn Arweinydd Llafur Cymru, ac yn fuan ar ôl Prif Weinidog Cymru.