Gogoniant Cymru’n rhan o ymgyrch rhyngwladol i ddathlu Blwyddyn Antur Cymru

Caiff hysbyseb deledu sy’n rhan o ymgyrch marchnata aml-blatfform gan Croeso Cymru ei dangos ar y teledu ar draws y DU heno wrth i’r ymgyrch newydd gael ei lansio.

  • Mae lleoliadau – ac wynebau – eiconig o Gymru’n rhan o’r ymgyrch newydd
  • Bydd yr ymgyrch rhyngwladol yn cael ei gynnal yng Nghymru, y DU, Iwerddon a’r Almaen
  • Ffrwyth gwaith gan asiantaethau creadigol o Gymru a sêr o Gymru yw’r ymgyrch

Yr ymgyrch yw’r cam diweddaraf yn y broses o greu enw i Gymru fel cyrchfan o’r radd flaenaf ar gyfer twristiaeth antur, fel rhan o Flwyddyn Antur 2016 Llywodraeth Cymru.

Gwelwyd twf uwch nag erioed o fewn y diwydiant twristiaeth yng Nghymru yn 2014 ac mae adroddiadau o 2015 yn dangos twf pellach. Mae’r Flwyddyn Antur wedi dechrau’n dda iawn yng Nghymru ac mae rhai o’i hatyniadau wedi’u henwi gan nifer uwch nag erioed o gyrff o fewn y cyfryngau byd eang – o Rough Guide i Lonely Planet i Forbes – fel mannau y mae’n rhaid ymweld â hwy yn 2016.

Bydd yr ymgyrch, a fydd yn targedu cynulleidfaoedd o fewn y DU, Iwerddon a’r Almaen, yn annog pobl sy’n chwilio am antur i fwynhau antur o’r radd flaenaf yng Nghymru yn ystod 2016.

Ffrwyth gwaith gan dîm creadigol o Gymru a gaiff ei arwain gan Croeso Cymru yw’r ymgyrch newydd, sy’n cynnwys y cwmni Smörgåsbord a’r cyfarwyddwr creadigol Dylan Griffith. Cafodd yr hysbyseb ei chyfarwyddo gan y cyfarwyddwr ffilm uchel ei fri o Gymru, sef Marc Evans a’i saethu gan Luke Jacobs o Sir Benfro ac yna ei chynhyrchu gan Rob Light a’r Orchard Media and Events Group . Cafodd y gerddoriaeth ei chyfansoddi’n arbennig a’i chynhyrchu gan John Hardy a’r tîm yn John Hardy Music, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd.

O ran y prif syniad a’r straplein ‘Gwlad Gwlad’, dywedodd y cyfarwyddwr creadigol, Dylan Griffith:

“Roeddem yn awyddus iawn i gyfleu’r cyfan sydd gennym ar garreg ein drws. Mae’r sector antur wedi mynd o nerth i nerth dros y 15 mlynedd diwethaf a gall gynnig profiadau heb eu hail erbyn hyn. Trwy wahodd pobl i fwynhau anturiaethau yma rydym yn creu profiadau personol – a’n nod yw annog pobl o bob rhan o Gymru ac o bob ban byd i rannu eu profiadau rhyfeddol yng Nghymru drwy’r cyfryngau digidol. Mae gwahoddiad i bawb fwynhau anturiaethau yma, ac nid dim ond anturiaethau sy’n llawn adrenalin. Mae antur yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl.”

Mae’r ymgyrch mawr hwn gwerth £4 miliwn a fydd yn cwmpasu sawl sianel yn cynnwys hysbysebion ar y teledu ac yn y sinema ar draws y DU a Gweriniaeth Iwerddon a bydd Croeso Cymru’n hysbysebu mewn sinemâu yn yr Almaen am y tro cyntaf erioed. Bydd rhaglen eang ei chwmpas o waith hyrwyddo digidol a hysbysebu mewn cylchgronau gweithgareddau ac anturiaethau’n ategu’r hysbysebion hyn.

Bydd Croeso Cymru a’i bartneriaid rhanbarthol yn hyrwyddo’r anturiaethau y gall Cymru eu cynnig yn Sioe Teithio ac Anturiaethau Awyr Agored y Telegraph yn Llundain (11 – 14 Chwefror), ac yn y Sioe Carafanau, Gwersylla a Chartrefi Modur (23-28 Chwefror) yn Birmingham.

Ymysg y lleoliadau a fydd yn rhan o’r hysbyseb fydd Ceufadu ar arfordir Sir Benfro; marchogaeth ar y traeth yn Llangenydd; gwyliau i’r teulu yn Nantgwynant; dringo yn Eryri a Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion. Bydd yr hysbyseb deledu’n cynnig golwg o’r newydd o Gymru, gyda delweddau o’r awyr yn rhoi cipolwg rhyfeddol o dirwedd ysblennydd Cymru.

Tîm cynhyrchu o Gymru a fu’n gyfrifol am yr hysbysebion a’r bobl sy’n ymddangos ynddynt yw’r bobl sy’n mwynhau’r anturiaethau hyn.

Mae Ioan Doyle, dringwr adnabyddus a ffermwr ym mynyddoedd y Carneddau, hefyd yn ymddangos yn yr hysbyseb. Mae Ioan wedi dringo rhai o’r clogwyni mwyaf heriol yn y byd a chaiff ei ystyried yn un o ddringwyr gorau’r DU. Mae’n ymddangos yn yr hysbyseb gydag un arall o’n dringwyr blaenllaw – Eric Jones. Mae Ioan hefyd yn un o lysgenhadon y Flwyddyn Antur a bydd yn cydweithio â Lowri Morgan, Tori James, Maria Leijerstam, Richard Parks a Bear Grylls yn ystod y flwyddyn.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

“Nod ein hysbyseb deledu gyntaf ar gyfer 2016 yw sefydlu Cymru fel cyrchfan o’r radd flaenaf ar gyfer anturiaethau yn yr awyr agored a defnyddio ein lleoliadau eiconig er mwyn ysbrydoli pobl i weld beth y gall ein gwlad ei gynnig. Dyma gyfle heb ei ail i dynnu sylw at y gorau y gall Cymru ei gynnig. Cymru yw gwir seren yr hysbyseb hon.

“Mae Blwyddyn Antur 2016 yn wirioneddol casglu momentwm a byddwn yn gweld lansiad y digwyddiad cyntaf y flwyddyn yn ddiweddarach yr wythnos hon wrth i;r arddangosfa gyffrous newydd – Trysorau: Anturiaethau Archeolegol agor yn Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.”

Mae gwaith ymchwil yn dangos bod gwaith marchnata gan Croeso Cymru’n cael effaith sylweddol ar economi Cymru, gan ysgogi gwerth £238 o wariant ychwanegol yng Nghymru yn 2014. Mae modd priodoli’r gwariant hwn yn uniongyrchol i waith marchnata gan Croeso Cymru.

Ymgyrch y Flwyddyn Antur yw cam cyntaf dull newydd o farchnata Cymru o fewn y DU a thramor a chaiff ei gyflwyno’n raddol ar draws ein holl waith marchnata. Bydd gwaith marchnata’r Flwyddyn Antur yn parhau wrth i sioe deithiol ymweld â dinasoedd Ewropeaidd allweddol yn ystod y Gwanwyn gan gynnwys Cologne, Munich a Pharis.

Bydd yr hysbysebion teledu yn cael eu darlledu am y tro cyntaf ar S4C yn ystod Pobol y Cwm am 20:12 ac ar ITV1 o fewn rhanbarthau targed y DU yn ystod Coronation Street am 19:45 yng Nghymru ac am 20:45 yn Lloegr.

Mae’r ffilmiau a’r ymgyrch ehangach gydol y flwyddyn yn defnyddio’r hashnodau #GwladGwlad #FindYourEpic er mwyn annog ymwelwyr i rannu eu profiadau ar-lein.