Equiniti yn agor canolfan arloesi technoleg ariannol yng Nghaerdydd

Heddiw, agorodd Equiniti ei chanolfan newydd ym maes gwasanaethau ariannol a phroffesiynol. Cwmni blaengar ym maes technoleg, buddsoddi, pensiynau a thaliadau yw Equiniti ac mae’r agoriad hwn yn rhoi hwb i strategaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu un o sectorau mwyaf y gwasanaethau ariannol a phroffesiynol y tu allan i Lundain.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli yng Nghwr y Ddinas o fewn Ardal Fenter Canol Caerdydd. Cafodd ei hagor yn swyddogol gan Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. Bydd Equiniti yn parhau i ddatblygu atebion arloesol ym maes technoleg ariannol o’i chanolfan gyffrous newydd Mae technoleg Equiniti yn sicrhau bod systemau rhai o sefydliadau sector cyhoeddus a brandiau mwyaf adnabyddus y DU yn gweithio’n effeithiol. Mae dros 30 miliwn o bobl yn y DU ac mewn 180 o wledydd ledled y byd yn elwa ar eu gwasanaethau.

Equiniti yw un o brif gofrestrwyr corfannau yn y DU gan weithio gyda thros 50% o gwmnïau’r FTSE 100. Mae’r grŵp hefyd yn prosesu £90 biliwn o daliadau’r flwyddyn ac yn rheoli gwasanaethau pensiwn ar gyfer dros wyth miliwn o bobl.

Equiniti sy’n berchen ar yr holl dechnoleg sydd ei hangen i roi ei weithdrefnau craidd ar waith ac mae hynny’n unigryw. Mae hynny’n rhoi iddo’r hyblygrwydd, y cadernid a’r rheolaeth i allu ymateb yn gyflym i newid. Wrth lansio’r Ganolfan Arloesi , manteisiodd y cwmni ar y cyfle i ddangos nifer o fentrau newydd.

Wrth sôn am yr agoriad, dywedodd Edwina Hart:

“R’yn ni wrth ein bodd bod Equiniti wedi penderfynu dod i Gaerdydd i adeiladu craidd ei brif weithgareddau arloesol. R’yn ni’n croesawu’r buddsoddiad strategol pwysig hwn yn un o’n prif sectorau. Mae Llywodraeth Cymru ac Equiniti wedi ymrwymo i ddatblygu technoleg fasnachol ac addysgiadol. Am hynny, mae hwn yn lle delfrydol i fusnesau dyfu. Edrychwn ymlaen at gefnogi Equiniti wrth i’r cwmni barhau i ddatblygu yng Nghaerdydd i fod yn fusnes o’r radd flaenaf ym maes technoleg ac arian”.

Dywedodd Prif Weithredwr Equiniti Guy Wakeley:

“R’yn ni’n credu bod Caerdydd yn cynnig cyfleoedd heb eu hail i ddatblygu cynnyrch a systemau technolegol blaengar newydd ar gyfer ein cleientiaid. Mae Llundain wedi’i sefydlu’n ganolfan dechnolegol ers tro. Bellach mae Caerdydd yn cynnig canolfan strategol inni ac yn ategu sefyllfa Llundain.

“Mae Prifysgol Caerdydd hefyd wedi cyhoeddi ei bod yn buddsoddi £300m mewn pedair canolfan ymchwil, ac felly mae’n amlwg bellach bod Caerdydd yn ddinas ddeniadol iawn i gwmnïau sydd eisiau ehangu neu adleoli. Ynghyd â hynny mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu un o sectorau mwyaf y gwasanaethau ariannol a phroffesiynol y tu allan i Lundain.”

Mae Equiniti eisoes wedi gwneud ei farc drwy gefnogi economi Cymru ac fel cyflogwr lleol. Mae’r cwmni Xanite, a alwyd gynt yn peterevans, wedi bod yng Nghaerdydd ers 30 mlynedd ac mae Equiniti Hazell Carr –adain Equiniti sy’n gyfrifol am gontractau allanol wedi bod yng Nghymru ers dros 15 mlynedd. Bydd y ddau gwmni yn symud i’r ganolfan newydd.