Deng mlynedd o frecwastau am ddim – dechrau da i ddiwrnod o ddysgu

Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi ymuno â phlant ysgol ym Merthyr Tudful i ddathlu deng mlynedd o frecwastau am ddim yn ysgolion cynradd Cymru.

Mae’r Gweinidog wedi ymuno â chlwb brecwast Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen. Dechreuwyd clwb brecwast yr ysgol ddeng mlynedd yn ôl, sy’n ei gwneud yn un o’r ysgolion cyntaf ym Merthyr, ac yn wir yng Nghymru, i ymuno â’r Cynllun Brecwastau Am Ddim. Bellach, mae pob un o ysgolion cynradd a gynhelir yr awdurdod lleol yn rhan o’r cynllun.

Mae hyn yn golygu taw Merthyr Tudful yw’r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gynnig brecwast iach am ddim yn yr ysgol i’w holl ddisgyblion o oedran cynradd.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis:

“Mae brecwast da yn bwysig iawn. Mae brecwast iach yn arwain at ymddygiad gwell, y gallu i ganolbwyntio’n well, ac iechyd gwell yn gyffredinol.

“Mae mwy a mwy o ddisgyblion yn manteisio ar ein brecwastau am ddim ers inni lansio’r cynllun yn ôl yn 2004. Yn ystod y bum mlynedd ddiwethaf yn unig, mae plant Cymru wedi bwyta tua 10 miliwn o frecwastau llesol am ddim.

“Yn wir, mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 82.6% o ysgolion cymwys a gynhelir yng Nghymru bellach yn cynnig y brecwastau – mae hyn yn dros fil o ysgolion, a hynny ym mhob cwr o’r wlad.

“Mae hyn yn golygu, o ganlyniad i’r fenter hon gan Lywodraeth Cymru, bod miloedd ar filoedd o blant, beth bynnag fo’u cefndir, yn cael dechrau da i’r dydd.

“Mae deng mlynedd yn garreg filltir ac rwy’n falch iawn i ddathlu’r garreg filltir hon yn Ynysowen – un o’r ysgolion cyntaf yng Nghymru i ymuno â’r cynllun.”

Dywedodd Simone Roden, Pennaeth Ysgol Gynradd Ynysowen:

“Mae’r clwb brecwast yn fwy na thost a grawnfwyd. Mae’n fuddiol iawn i blant, wrth gwrs, ond mae hefyd yn fuddiol i rieni. Mae’n fuddiol i blant trwy wella presenoldeb, gwella canolbwyntio a gwella sgiliau cymdeithasol, ac mae’n fuddiol i rieni gan eu bod yn gwybod bod eu plant yn dechrau’r dydd gyda brecwast da gyda ffrindiau mewn lle diogel a chyfarwydd.”

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid er mwyn i bob ysgol gynradd a gynhelir yng Nghymru allu cynnig gwasanaeth brecwast am ddim. Mae’n awyddus i weld mwy fyth o ysgolion yn cymryd rhan yn y cynllun er mwyn i bob disgybl ysgol gynradd yng Nghymru gael y cyfle i gael brecwast iach am ddim.