Datgelu cam nesa’ Metro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer cam nesa Metro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae adroddiad Llywodraeth Cymru’n esbonio’r hyn sydd angen ei wneud nawr ar gyfer cam nesa’r prosiect i integreiddio system trafnidiaeth gyhoeddus y De-Ddwyrain, ynghyd â rhai syniadau newydd y gallwn eu profi cyn i’r gwaith buddsoddi ddechrau o ddifrif.

Meddai’r Gweinidog:

“Rydym wedi canolbwyntio ar edrych ar ymarferoldeb y syniadau a restrwyd yn yr Astudiaeth wreiddiol. Mae’r Metro yn brosiect tymor hir uchelgeisiol a cheir syniadau eithaf radical ynddo. Felly mae angen edrych sut y gallwn bwyso a mesur rhai o’r syniadau hyn ac yr un pryd, cynnal gwelliannau ar lawr gwlad nawr. Dyna yw amcanion y cynllun hwn.

“Mae’r Metro yn fwy na phrosiect trafnidiaeth. Bydd yn sbardun ar gyfer gweddnewid rhagolygon economaidd a chymdeithasol y rhanbarth a gweddill Cymru.”

Meddai Roger Lewis, Cadeirydd Bwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Rwy’n falch iawn o weld y gwaith sydd wedi’i wneud i ddatblygu cynlluniau ar gyfer cam nesa’r Metro. O’r dechrau’n deg, mae Bwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi pwysleisio pwysigrwydd y Metro fel cyfrwng i weddnewid. Mae hynny, gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwell yn graidd iddo, yn angenrheidiol os ydym am wella canlyniadau economaidd a chymdeithasol y De-ddwyrain.

“Rydym yn benderfynol fel Bwrdd i gynnal y momentwm, ac rydym yn awyddus i fynd â’r weledigaeth strategol ar gyfer y Metro yn ei blaen fel rhan o’r gwaith ehangach sy’n cael ei wneud i ddatblygu economi’r rhanbarth.”