Cysylltu â Mark

Defnyddiwch y manylion isod i gysylltu â mi os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau neu drafod unrhyw faterion. Hefyd, gallwch siarad â mi yn un o’r cymorthfeydd etholaeth.

Os ydych chi’n byw mewn etholaeth arall, cysylltwch ag Aelod o’r Senedd eich ardal. Os ydych chi’n byw yng Ngorllewin Caerdydd (gweler y map), fe wna i a’m staff geisio helpu bob amser. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd eich AS San Steffan neu’ch cynghorydd lleol mewn sefyllfa well i’ch helpu. Dyma ganllaw cyflym i’ch helpu i benderfynu pwy sy’n gyfrifol am y mater dan sylw.

Swyddfa’r Etholaeth

ar gyfer trigolion Gorllewin Caerdydd sydd angen cymorth neu gyngor, neu ar gyfer ymholiadau cyffredinol:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

ar gyfer gwybodaeth neu ddigwyddiadau yn Senedd Cymru, neu ymholiadau cyffredinol: