Cymru yn cryfhau ei safle o fewn y diwydiant gemau ym Mhrydain gwerth £1 biliwn

Roedd cwmnïau sy’n cynhyrchu gemau, chwaraewyr ac arweinwyr o fewn y diwydiant yng Nghaerdydd wythnos diwetha ar gyfer Sioe Datblygu Gemau Cymru (Wales Games Development Show), sy’n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru, wrth i Gymru gryfhau ei safle yn y diwydiant gemau ym Mhrydain, gwerth £1 biliwn.

Gyda Caerdydd yn dod yn ganolfan newydd ar gyfer cynhyrchu gemau fideo ym Mhrydain, â’r posibilrwydd o swyddi medrus iawn, dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, bod Llywodraeth Cymru wedi cyfeirio ato fel diwydiant sy’n tyfu.

Meddai Mrs Hart cyn y gynhadledd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd:

“Rydym wedi bod yn broactif yn cefnogi’r diwydiant gemau yng Nghymru trwy fentrau fel y Gronfa Datblygu Digidiol a Sioe Datblygu Gemau Cymru,” meddai Mrs Hart cyn y gynhadledd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd .

“Mae’n sector allweddol o fewn y diwydiannau creadigol, sy’n cynnig swyddi cynaliadwy sy’n talu’n dda, a dyma pam yr ydym yn awyddus i’w weld yn datblygu ac yn ehangu yng Nghymru.  Gyda chynrychiolrwyr ledled y diwydiant yng Nghaerdydd, mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i fusnesau o Gymru hyrwyddo eu hunain ac i ddangos beth sydd gan Gymru i’w gynnig i fuddsoddwyr posib.”

Roedd oddeutu 50 o arddangoswyr, gan gynnwys cwmnïau gemau amlwg o Gymru, gwneuthurwyr dulliau o greu gemau a gwerthwyr gemau retro yn bresennol yn Sioe Datblygu Gemau Cymru.  Roedd yno hefyd siaradwyr ar draws y diwydiant a chymorthfeydd unigol gydag arbenigwyr ar gyllido, cymorth cyfreithiol a gyda chyfrifon a nifer o sefydliadau eraill fydd yn ddefnyddiol i gwmnïau newydd neu gwmnïau sy’n cychwyn.

Yn ogystal â noddi Sioe Datblygu Gemau Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r diwydiant gemau yng Nghymru mewn nifer o ffyrdd.

Mae’r Gronfa Datblygu Digidol wedi helpu amrywiol fusnesau i arallgyfeirio i farchnadoedd newydd, datblygu cynnyrch newydd a hefyd fanteisio ar y farchnad yn y tymor byr.  Mae cwmnïau datblygu gemau megis Dakko Dakko, Wales Interactive a Dojo Arcade wedi cynhyrchu teitlau yn llwyddiannus gyda’r cymorth hwn.

Mae cefnogi buddsoddi mewnol hefyd yn helpu i hyrwyddo’r sector gyda busnesau fel Oysterworld Ltd a ddewisodd Cymru fel lleoliad ar gyfer canolfan ddatblygu.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn helpu cwmnïau o Gymru i fasnachu yn rhyngwladol, ac ym mis Mawrth bydd arweinwyd taith fasnach o 14 o fusnesau o Gymru yn mynd i’r Gynhadledd Datblygu Gemau (GDC) yn San Francisco – y casgliad blynyddol mwyaf o ddatblygwyr gemau fideo.

Ym mis Hydref y llynedd, roedd adroddiad gan Nesta, yr elusen arloesi, yn enwi Caerdydd fel un o ddeuddeg canolfan newydd yn y DU ar gyfer cynhyrchu gemau fideo.  Mae’r adroddiad yn nodi bod Caerdydd yn ganolfan entrepreneuraidd gyda cwmnïau llai yn cynhyrchu gemau ar lefel dechreuwyr, yn enwedig ar gyfer marchnad Apple, gyda 38 o gwmnïau gemau yn gweithredu yn ardal Caerdydd yn unig.

Mae’r diwydiant yng Nghymru hefyd yn derbyn cefnogaeth Games Wales, grŵp diwydiannol nad yw’n gwneud elw sy’n cynnwys datblygwyr gemau o Gymru, sefydliadau addysgol, partneriaid yn y cyfryngau a chyrff y diwydiant sydd â diddordeb cyffredinol mewn hyrwyddo’r diwydiant gemau yng Nghymru.  Mae Games Wales yn cynnal y Wales Games Development Show bob blwyddyn, ac yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac addysgol drwy Games Wales South a Games Wales North.