Cyhoeddi Comisiynydd Plant Newydd Cymru

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi cyhoeddi penodi yr Athro Sally Holland fel Comisiynydd Plant newydd Cymru. Mae Sally Holland yn dod o Orllewin Caerdydd.

Swydd y Comisiynydd Plant yw gweithredu fel hyrwyddwr annibynnol dros blant a phobl ifanc, gan eirioli eu diddordebau a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae Sally Holland yn Athro yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae’n Gyfarwyddwr a sylfaenydd CASCADE, sef Canolfan Ymchwil Gofal Cymeithasol i Blant.

Mae’n adnabyddus yn rhyngwladol am alluogi plant a phobl ifanc i gynnig eu barn eu hunain drwy iddynt gymeryd rhan yn ei gwaith ymchwil. Mae ei meysydd o arbenigedd yn cynnwys hawliau plant, safbwyntiau plant Cymru am ddinasyddiaeth a hunaniaeth, plant sy’n derbyn gofal, amddiffyn plant a mabwysiadu.  Mae hefyd wedi ymgyrchu dros anghenion a hawliau plant, ac wedi gwneud gwaith ymchwil ar hynny.

Cafodd yr ymgeiswyr ar gyfer y safle eu cyfweld gan bobl ifanc a phanel trawsbleidiol Gweinidogol, o dan Gadeiryddiaeth y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Bydd Sally Holland yn cymeryd lle y Comisiynydd presennol, sef Keith Towler, gan bod ei saith mlynedd ef yn y swydd yn dod i ben yn fuan. Bydd y Dirprwy Gomisiynydd Plant, Eleri Thomas, yn ymgymryd â swyddogaethau’r Comisiynydd tan i Sally Holland ddechrau ar ei swydd ym mis Ebrill, gan sicrhau bod y gwasanaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru yn parhau.