Caerdydd yn dod yn Ganolfan Rhyngrwyd

Mae Caerdydd yn mynd i gael ei chyfnewidfa rhyngrwyd ei hun yng nghalon y ddinas yn nes ymlaen eleni. Bydd hyn yn rhoi hwb sylweddol i fusnesau medd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi.

Ar hyn o bryd, rhaid i holl draffig rhyngrwyd De Cymru gael ei anfon drwy Lundain, sy’n gostus i ddarparwyr gwasanaeth a darparwyr cynnwys rhyngrwyd sydd yn gorfod talu am gysylltiad â Llundain

Mae cyfnewidfa rhyngrwyd yn galluogi darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd i gyfnewid traffig rhyngrwyd rhwng un rhwydwaith â’r llall. Gelwir hyn yn “peering”.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio â LINX (the London INternet eXchange), Cyngor Sir Caerdydd a phartneriaid eraill i ddod â chyfnewidfa rhyngrwyd i galon Caerdydd.

Dywedodd y Gweinidog y byddai’n help i roi mantais gystadleuol i’r ddinas a’r De dros ranbarthau eraill.

Mae busnesau Gogledd Cymru eisoes yn gallu cael at y gyfnewidfa rhyngrwyd ym Manceinion diolch i rwydwaith FibreSpeed Llywodraeth Cymru

Bydd creu cyfnewidfa rhyngrwyd yng Nghaerdydd yn help i roi mantais gystadleuol i’r ddinas a’r De dros ranbarthau eraill.

Gall eiddo deallusol a grëir yng Nghymru aros yma; gall darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd ddewis o ystod ehangach o bartneriaid; gall cynnwys o Gymru gael ei roi ar y rhyngrwyd o Gymru a gall Cymru ddod yn lle mwy deniadol i nifer cynyddol o fuddsoddwyr y mae gofyn iddynt rannu rhwydwaith rhyngrwyd yn lleol.