Brechlyn meningitis B i’w gynnig ar gyfer pob babi yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid o £7.7m er mwyn brechu pob babi yng Nghymru rhag meningitis B.

Daw hyn ar ôl bargen y DU gyfan gyda’r cynhyrchydd brechlynnau GlaxoSmithKline. Yn 2014, argymhellodd y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) – y panel annibynnol o arbenigwyr sy’n cynghori gwledydd y DU ar raglenni brechu – y dylid rhoi’r brechlyn i bob plentyn dros ddau fis oed. Ond cafodd y rhaglen ei hoedi oherwydd trafodaethau ynghylch cost y brechlyn.

Bydd y brechlyn yn cael ei ychwanegu i’r rhaglen genedlaethol imiwneiddio plant yng Nghymru – bydd babanod yn cael y brechlyn meningitis B cyntaf yn ddau fis oed, a dau ddos arall wedi hynny.

Yn rhinwedd ei swydd fel y Gweinidog Iechyd, mae Mark wedi dweud:

“Mae’r trafodaethau hyn yn golygu ein bod bellach yn gallu cynnig brechlyn meningitis B a fydd er lles iechyd holl fabanod Cymru.

“Ar ôl cytuno ar bris, byddwn ni bellach yn gweithio i gynnig y brechlyn hwn cyn gynted ag sy’n ymarferol.

“Rydym yn darparu cyllid o £7.7m er mwyn sicrhau bod y brechlyn hwn ar gael fel rhan o’r rhaglen genedlaethol imiwneiddio plant yng Nghymru.”