Aelodau Newydd yn cael eu penodi i Banel Cynghori y Sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Roedd saith o arweinwyr sydd â phrofiad sylweddol o fyd busnes a diwydiant yng Nghaerdydd wythnos diwethaf ar gyfer eu cyfarfod cyntaf fel aelodau Panel Cynghori y Sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol.

Mae’r canlynol wedi’u penodi a byddant yn gwasanaethau am hyd at dair blynedd:

•Rhian Bliss

•Mervyn Davies, Yr Arglwydd Davies o Abersoch

•Kevin Gardiner

•Richard Jones

•Sally Jones-Evans

•Huw Morgan

•Trudy Norris-Grey

Maent yn ymuno â Chris Nott, cadeirydd presennol y Panel, sy’n sicrhau parhad o’r Panel gwreiddiol.

Mae’r Sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yn un o’r cyflogwyr fwyaf o’r sectorau blaenoriaeth. Mae gan Lywodraeth Cymru gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu’r sector hwn yn bellach.

Mae strategaeth y Sector i fanteisio i’r eithaf ar ei botensial i ddatblygu wedi’i anelu at helpu busnesau brodorol i ffynnu a datblygu a denu buddsoddwyr newydd i Gymru, gan ganolbwyntio’n naturiol ar y rhai hynny o Lundain.

Meddai Edwina Hart, Gweinidog yr Economi:

“Rwy’n falch o groesawu’r Panel newydd ac yn falch iawn o fod wedi denu unigolion mor brofiadol a gwybodus.  Bydd yr aelodau newydd yn cryfhau Panel y Sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol, sy’n rhoi cyngor gwerthfawr iawn imi ar sut y gallwn helpu’r sector pwysig hwn i ddatblygu.

“Mae gan bob un ohonynt hanes profedig yn eu maes a hefyd y fantais o rwydwaith o uwch swyddogion o fewn y sector a thu hwnt.”

Cyn eu cyfarfod, roedd y panel yn cael taith o amgylch Ardal Fenter Canol Caerdydd a’r cyfle i edrych ar nifer o ddatblygiadau a buddsoddiadau pwysig, gan gynnwys adeilad Capital One, Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru Building, a GloWorks, y ganolfan diwydiannau creadigol newydd ym Mhorth Teigr.

Maen nhw hefyd wedi ymweld â swyddfeydd Deloitte yn Sgwâr Callaghan, clywed sut y mae’r cwmni wedi ehangu yng Nghaerdydd a chyfarfod â nifer o arweinwyr busnes ac unigolion fydd yn rhoi briffiadau cynhwysfawr ar gryfderau’r sector yng Nghymru yn ogystal â’r newyddion diweddaraf ar y cynlluniau ar gyfer y ddinas yn y dyfodol a’r manteision a ddaw i’r sector o ganlyniad i hyn.

Mae’r Gweinidog wedi cynnal cinio busnes ar gyfer y panel newydd cyn eu cyfarfod cyntaf.