Cymhorthfa

Mae Mark yn cynnal cymhorthfa wythnosol yn Hyb Cymunedol Trelái a Chaerau bob dydd Sadwrn rhwng 10 a 12:30, a chymhorthfa fisol yn Hyb y Tyllgoed, ddydd Gwener cyntaf y mis rhwng 5 a 6pm.

Darllenwch ymlaen

Y Newyddion Diweddaraf

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Cynulliad a digwyddiadau yng Ngorllewin Caerdydd, darllenwch newyddion diweddaraf Mark.

Darllenwch ymlaen

Cysylltu â Mark

Gallwch e-bostio Mark yn uniongyrchol, [email protected], ysgrifennu i Swyddfa’r Etholaeth, ei ffonio, defnyddio’r ffurflen gysylltu ar-lein neu ymweld â’r swyddfa.

Darllenwch ymlaen